Demobbed

Miles Messenger

RH371 Miles Messenger IVA G-ALAR, VP-KJL Stored Snitterfield Area Dec 2019  
RH376 Miles Messenger IVA G-ALBP, VH-WYN Private Australia History
RH377 Miles Messenger IVA G-ALAH Stored Snitterfield Area Dec 2019  
RH427 Miles Messenger IVB G-AKVZ Private Biggin Hill, Bromley Aug 2021